image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Cenník MRP Doplnkových programov

 

 

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.

 

PRODUKT

Číslo produktu v ponuke

    1 počítač

5 počítačov jednej firmy

Databázový manažér

27 15,13 € 33,61 €


MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.