image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Cenník Účtovného systému MRP-K/S


(Číslo produktu v ponuke - 1)

 

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.


Bežné rozširujúce licencie

Základná cena systému MRP-K/S
(softvér pre stanicu server a jedna licencia pre stanicu klient)
398,32 €
Základná cena systému MRP-K/S + Mzdy a personalistika 
(softvér pre stanicu server a jedna licencia pre stanicu klient)
448,32 €
Cena za jednu licenciu pre každú ďalšiu klientskú stanicu  89,- €

 

TP rozširujúce licencie

Tieto špeciálne licencie sú určené hlavne pre účtovné firmy, ktoré naviac svojim klientom (iným firmám s iným IČO) umožňujú tzv. TP (terminálový prístup) k účtovným údajom danej firmy prostredníctvom internetu - v podstate prenajímajú služby účtovného systému MRP-K/S iným firmám. Užívateľ si môže pre každú TP licenciu vybrať, či TP licenciu použije ako bežnú rozširujúcu licenciu, alebo ako TP licenciu, pomocou ktorej umožní svojim klientom - iným firmám s iným IČO pristupovať k údajom na serveri prostredníctvom terminálových služieb. TP licence nie je možné kombinovať s bežnými licenciami.

Základná cena systému MRP-K/S TP
(softvér pre stanicu server)

398,32 €

Základná cena systému MRP-K/S + Mzdy a personalistika TP
(softvér pre stanicu server)

448,32 €
Cena za jednu TP licenciu pre každú klientskú stanicu
 149,- €

 

Doplnkové moduly

Komunikačný modul pre import vydaných faktúr zo softvéru iDoklad 150,- €
Komunikačný modul pre import vydaných faktúr zo softvéru Stormware 2.x
150,- €
Komunikačný modul pre import prijatých objednávok zo softvéru Stormware 2.x
150,- €

 

Cena inštalácie

Cena inštalácie (bez nastavenia siete) na Server 66,39 €
Cena inštalácie (bez nastavenia siete) na klientskú stanicu 16,81 €
V prípade, že máte záujem o inštaláciu účtovného systému MRP®-K/S, je potrebné nám zaslať písomnú objednávku (faxom, mailom, ...) spolu s licenčnými číslami operačných systémov servera aj klientskych staníc.

 

Upgrade MRP K/S

Predplatné upgrade cez internet ..................... 15% z aktuálnej ceny programu
Každý jednorazový upgrade ......................... 15% z aktuálnej ceny programu + 13,19 €

 

Pri prechode z Vizuálneho Podvojného alebo Jednoduchého účtovníctva na MRP - K/S, bude cena MRP - K/S ponížená o 50% ceny účtovného systému, z ktorého prechádzate, v prípade že doba od zakúpenia prvotnej licencie, resp. od odberu posledného upgrade nie je dlhšia ako 2 roky.

 

MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.


  Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.