image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Cenník Upgrade MRP programovVšetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.

 

 

Akcia upgrade zdarma

Užívatelia MRP programov môžu získať upgrade cez internet zadarmo:

  • Ak s objednávkou o upgrade zároveň zašlete aj záväznú objednávku od inej fyzickej alebo právnickej osoby (doteraz neregistrovaného užívateľa MRP) na nové licencie našich programov v hodnote presahujúcej 66,39€ (bez DPH), získate upgrade cez internet na 12 mesiacov na jeden Váš program  (z Vizuálneho účtovného systému) ZDARMA po prevedení úhrady za tieto nové licencie. Táto akcia neplatí pre prípad upgrade, ktorý je uvedený v bodoch "d" a "e" v podmienkach získania upgrade a zároveň neplatí pre našich obchodných partnerov.

  • Ak s objednávkou na upgrade účtovného systému MRP - K/S zároveň zašlete aj záväznú objednávku od inej fyzickej alebo právnickej osoby (doteraz neregistrovaného užívateľa MRP) na novú licenciu MRP - K/S, získate upgrade cez internet na 12 mesiacov na MRP - K/S ZDARMA,  po prevedení úhrady za tieto nové licencie.

 

Podmienky získania upgrade

Na získanie upgrade programov je nutné oznámiť nám Vaše aktuálne pridelené licenčné (sériové) čísla programov, ktorých upgrade objednávate a tiež 
Vaše IČO a adresu (údaje firmy) a druh upgrade! Bez týchto formalít Vaša objednávka nebude vybavená so zľavou podľa bodov a) až e) uvedených nižšie!

Tvorba ceny upgrade sa odvíja od dátumu zakúpenia prvotnej licencie daného produktu, až následne od dátumu posledného upgrade. Termín na určenie ceny UPGRADE je definovaný dňom fakturácie. Upgrade našich účtovných programov môžete tiež získať za zvýhodnených podmienok ak využijete službu Ročný upgrade cez internet (vid tabuľka nižšie).

 

Služby a ročný upgrade cez internet

                                                                                                                                                                                                                         

Cena účtovného
programu

do 36,00

od 36,01

do 72,00

od 72,01

do 109,00

od 109,01

do 145,00

od 145,01

do 182,00

od 182,01

do 248,00

od 248,01

do 331,00

od 331,01

a vyššie

Ročné
predplatné

12,94 € 16,81 € 21,85 € 24,37 € 31,93 € 35,29 € 46,22 € 62,69 €

 

Ceny upgrade cez internet účtovných programov okrem systému MRP-K/S, platných pre užívateľov, u ktorých nepresiahla doba od zaplatenia posledného upgrade 2 roky sú uvedené v tabuľke hore.

 

bg_pozor

Prevod licenčných práv MRP® softvéru nie je povolený. Taktiež nie je povolené ani zapožičanie softvéru rôznym
subjektom
(fyzickým alebo právnickým)!!! Toto ustanovenie platí aj pri zrušení, resp. predaji firmy užívateľa MRP® licencie.

Užívatelia, ktorí preukázateľne poskytnú svoju (firemnú) licenciu inej fyzickej alebo právnickej osobe v rozpore s licenčnými podmienkami, poskytovateľ autorských práv MRP-Company, spol. s r.o. neposkytne upgrade jeho užívateľských licencií za  zvýhodnené ceny.

 

a) Ak máte záujem program inštalovať na viacerých počítačoch (neprepojených v počítačovej sieti t. j. MULTILICENCIU nie MULTIVERZIU), ale iba v rámci jednej firmy (s jedným IČO), zaplatíte za každú ďalšiu inštaláciu len 45% z aktuálnej ceny (jediná možná zľava a neplatí pre základnú verziu, prípadne pre verzie neaktualizované v čase objednávky licencií k pridelenému IČO). Na akciové komplety MRP SILVER a MRP GOLD poskytujeme až 20% zľavu z aktuálnej ceny kompletu, nakoľko sa jedná už o zľavnený produkt.
 

b)  V prípade, že si v deň kúpy nového účtovného programu objednáte aj ročný upgrade cez Internet (jedna objednávka), získate počas prvého roku používania všetky jeho upgrade len za 13,19 €.

 

c)  Pri prechode z Vizuálneho Podvojného/Jednoduchého účtovníctva na MRP-K/S, bude cena MRP-K/S ponížená o 50% z ceny účtovného systému, z ktorého prechádzate, v prípade, že doba od zakúpenia programu, alebo od posledného upgrade nepresiahla 2 roky.

 

d)  Predplatné upgrade cez internet na účtovný systém MRP-K/S je 15% z aktuálnej ceny programu.
 

e)  Cena ročného predplatného upgrade cez internet pre užívateľov, u ktorých presiahla doba od posledného upgrade 2 roky (počíta sa od dátumu poslednej úhrady), je 40% z aktuálnej ceny programu + cena z tabuľky.

 

Po úhrade ročného predplatného a spracovaní Vašej úhrady získate prístupové heslo, na základe ktorého si môžete sťahovať upgrade programov z našich stránok www.mrp.sk v sekcii Sťahovanie.

 

Každý užívateľ, ktorý má záujem o službu upgrade cez internet, musí zadať do svojej objednávky platnú e-mailovú adresu, v prípade zmeny Vás prosíme o jej oznámenie.

    bg_info_yellow Od roku 2011 sme zaviedli automatizovaný systém generovania predfaktúr na pokračovanie služby “Upgrade cez internet”. Ak automatizovaný systém zistí, že platnosť Vašej služby Vám v najbližšom období vyprší a následne Vám bude automaticky zaslaná predfaktúra na nasledujúce obdobie. Aby ste mohli uvedenú službu efektívne využívať k Vašej spokojnosti, prosíme Vás, aby ste nám oznámili každú zmenu e-mailu Vašej firmy alebo spoločnosti.

     

    MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.