image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Varianty prevedenia videosystému MRP-Video Vytlačiť

Videosystém MRP-Video dodávame v niekoľkých prevedeniach. Podľa počtu pripojených kamier a podľa požadovanej rýchlosti záznamu si môžete vybrať systém, ktorý Vám najviac vyhovuje.

Verzia 5

Verzia 5 je najnovšia verzia, ktorá používa PCI-express kartu(y) a poskytuje rozlíšenie v plnom PALe - 704x576 bodov.


Štandard RT

Prevedenie umožňuje pripojiť 12 kamier:

  • - 8 bežných (analógových) kamier: Rozlíšenie snímkov je 704x576 bodov. Najvyššia rýchlosť záznamu je do 15 snímkov za sekundu pre každú kameru (120 snímkov za sekundu na celý videosystém).
  • - 4 IP kamery

Profesional RT

Prevedenie umožňuje pripojiť 20 kamier:

  • - 16 bežných (analógových) kamier: Rozlíšenie snímkov je 704x576 bodov. Najvyššia rýchlosť záznamu je do 15 snímkov za sekundu pre každú kameru (240 snímkov za sekundu na celý videosystém).
  • - 4 IP kamery

Verzia 4

Verzia 4 používa PCI kartu(y). Jedná sa o staršiu verziu, ktorá je teraz v distribúcii za zvýhodnené ceny.

RT (RealTime) prevedenia

 

RT (RealTime) prevedenia sú určené pre nasadenie, v ktorých je požadovaná vysoká rýchlosť záznamu. Počet pripojených kamier nemá vplyv na rýchlosť záznamu (okrem obmedzení vyplývajúcich z prenosovej rýchlosti zbernice počítača).

 

Lite+ RT

Prevedenie umožňuje pripojiť max. 4 kamery. Najvyššia rýchlosť záznamu a zobrazovania je cez 20 snímkov za sekundu pre každú kameru a cca 80 snímkov za sekundu na celý videosystém. Nami doporučená rýchlosť ukladania a zobrazovania snímkov je 10 snímkov za sekundu pre každú kameru pri rozlíšení 384x288 bodov.


Štandard RT

Prevedenie umožňuje pripojiť max. 8 kamier. Najvyššia rýchlosť záznamu je cca 20 snímkov za sekundu pre každú kameru a cca 80 snímkov za sekundu na celý videosystém. Nami doporučená rýchlosť ukladania a zobrazovania snímkov je 6 snímkov za sekundu pre každú kameru pri rozlíšení 384x288 bodov.
 

Štandard + RT

Prevedenie umožňuje pripojiť max. 12 kamier. Nami doporučená rýchlosť ukladania a zobrazovania snímkov je 5 snímkov za sekundu pre každú kameru pri rozlíšení 384x288 bodov.


Profesional RT

Prevedenie umožňuje pripojiť max.16 kamier. Nami doporučená rýchlosť ukladania a zobrazovania snímkov je 4 snímky za sekundu pre každú kameru pri rozlíšení 384x288 bodov.

Rozšírenie o programovatelné vstupy a výstupy

RT provedenia je možné rozšíriť pomocou špeciálnej PCI karty o užívateľsky programovateľné vstupy a výstupy. Celkovo obsahuje 2 galvanicky oddelené užívateľsky programovateľné vstupy, 2 galvanicky oddelené užívateľsky programovateľné výstupy a 8 digitálnych (TTL) užívateľsky programovateľných vstupov. Na inštaláciu karty do PC je potrebný 1 voľný PCI slot a 1 voľná pozícia vedľa slotu pre expanzný konektor.

Bežné (multiplexované alebo prepínané) prevedenie

 

Tieto prevedenia sú vhodné do objektov, v ktorých postačuje bežná rýchlosť záznamu. Od RT prevedení sa líši tým, že obraz zo všetkých kamier spracováva v časovom multiplexe 1 videoprocesor. Rýchlosť záznamu je cca do 15 snímkov za sekundu na celý videosystém. Nami doporučená rýchlosť ukladania a zobrazovania snímkov v prepínanom režime (keď sú pripojené 2 a viac kamier) je 8 snímkov za sekundu na videosystém. Čím je pripojených menej kamier, tým je rýchlosť prepočítaná na každou kameru vyššia. Rozlíšenie je možné využíť až do 640x480 bodov.

 

Lite+

Prevedenie umožňuje pripojiť max. 4 kamery.

 

Štandard

Prevedenie umožňuje pripojiť max. 9 kamier.  Obsahuje 2 galvanicky oddelené užívateľsky programovateľné vstupy a 2 galvanicky oddelené užívateľsky programovateľné výstupy. Na ne je možné pripojiť externé zariadenie (napr. húkačku, rôzne merače fyzikálnych veličín a pod.).

 

Professional

Prevedenie umožňuje pripojiť max. 16 kamier.  Obsahuje 2 galvanicky oddelené užívateľsky programovateľné vstupy, 2 galvanicky oddelené užívateľsky programovateľné výstupy a 8 digitálnych užívateľsky programovateľných vstupov. Na ne je možné  pripojiť externé zariadenie (napr. húkačku, rôzne merače fyzikálnych veličín a pod.).

 

Professional Extra

Prevedenie umožňuje pripojiť max. 16 kamier.