image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Kamerový systém na monitorovanie a stráženie objektov


MRP-Kamerový systém
je počítačový monitorovací a strážiaci videosystém, ktorý umožňuje prenášať obraz cez internet, sieťach LAN a telefónnych sieťach. Tento osvedčený bezpečnostný systém ocenia všetci majitelia firiem, obchodov, rodinných domov a firmy zabezpečujúce ochranu objektov.

Základné možnosti systému


Monitorovanie

Pomocou Video servera môžete monitorovat jeden až dvadsať objektov (16 analógových kamier + 4 IP kamery) a snímky z daných objektov ukladať na pevný disk. Systém umožňuje analyzovať udalosti až niekolko mesiacov dozadu.

mobil-info  Nová verzia 5.10 prináša webový prístup
   Teraz sa môžete cez webový prehliadač (v mobile, tablete, notebooku a počítači) odkiaľkoľvek pripojiť k videoserveru a      sledovať, čo sa práve deje vo Vašej firme. Nezáleží na tom, aký máte operačný systém. Nezáleží ani na tom, či máte          zariadenie od Microsoftu, Applu, Samsungu alebo od niekoho iného...

 

Stráženie

Na jednotlivých sledovaných objektoch je možné nastaviť zóny narušenia. Pri narušení týchto zón Video-server udalosť zaznamená na harddisk, potom pomocou internetu alebo modemu a bežnej telefónnej siete je schopný bez zásahu obsluhy spojiť sa so stanicou Video-klient a odosielať jej snímky narušiteľa, umožňuje odoslať poplachové textové správy (SMS) so zoznamom narušených kamier a poplachové multimediálne správy (MMS), WAP správy a e-maily so snímkami narušenej kamery. MRP-Video klient pri prijatí hlásenia o poplachu dokáže na Vás prehovoriť ľudským hlasom. V prevedeniach disponujúcich vstupmi a výstupmi (Standard, Professional verzia 4.x) môže Video server pri poplachu zopnúť výstup a tým, napr. spustiť sirénu.

Vzdialené monitorovanie a ovládanie

Z ľubovoľného miesta na svete, pomocou internetu alebo bežného telefónneho spojenia môžete sledovať, čo sa deje vo Vašej firme, u vás doma. Taktiež môžete prehlliadať archívne snímky, protokol udalostí a nastavovať stráženie Video serveru a parametre jednotlivých kamier. Video server môžete tiež ovládať prostredníctvom SMS správ a nechať si na vyžiadanie zaslať snímky z vybraných kamier prostrednictvom MMS a WAP správ.

MRPVideo4c_sk01

 

Plánovanie

Video server umožňuje naplánovať spustenie jednotlivých akcií a to tak, aby sa mohli robiť buď opakovane (napr. v určité dni v týždni) alebo jednorázovo. Naplánovanie je možné nastaviť aj na štátne sviatky. Vďaka tomu môžete Video server vo Vašej firme nastaviť tak, aby mimo pracovnú dobu strážil a zasielal Vám poplachové snímky na mobilný telefón a v pracovnej dobe len archivoval snímky z vybraných kamier.