image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Školenia - Bratislava Vytlačiť
SkoliacaMiesnostBA Vážení užívatelia,

dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť zaškolenia Vašich účtovníkov na účtovné programy MRP®.
Školenie prebieha v špeciálnej počítačovej učebni v budove firmy MRP - Kompany, s.r.o. na Záborského ulici č. 34 v Bratislave. Je nutné, aby účastníci školenia ovládali základy PC, účtovné resp. mzdové agendy.
Maximálny počet účastníkov na jednom kurze je 8. Školenie začína o 8:00 hod a končí približne o 16:00 hod (s prestávkou na obed od 12:00 hod do 13:00 hod).

Prihlášky na školenie prijímame výhradne písomnou formou. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra, ktorú je nutné uhradiť najneskôr do troch pracovných dní pred začatím školenia a potvrdenie o úhrade zaslať na faxové číslo 02/44250021.
Bližšie informácie o jednotlivých školeniach môžete získať tiež na telefónnom čísle 02/44645791.

MRP - Kompany, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínov v prípade nenaplnenia alebo preplnenia objednávok užívateľov na jednotlivé kurzy.

 

Ceny školení sú uvádzané bez DPH, za 1 osobu a platia pre školiace stredisko MRP v Bratislave.

Termíny a ceny školení pre školiace strediská v BrezneKošiciach, Žiline a Nitre.

Prihlášky na školenia prijímame písomnou formou - mailom, faxom, alebo stačí vyplniť registračný formulár na tejto stránke. Prosíme Vás uveďte v prihláške nasledujúce údaje:

  • názov firmy (meno)
  • IČO
  • DIČ
  • presná adresa
  • kontakt - pevná linka, mobil,
  • e-mail (v prípade zmeny termínu školenia)
  • počet účastníkov
  • spôsob platby (p.p.)
  • licenčné (sériové) číslo programu, alebo MRP kľúče
Termíny školení v BratislaveRozpis školení na JANUAR 2017: 16.01.2017 Mzdy a personalistika pre WIN /XP/Vista/7/8/10
Vizuálny účtovný systém
30,25 €


 18.01.2017

Podvojné účtovníctvo účtovníctvo + Fakturácia pre WIN /XP/Vista/7/8/10
Vizuálny účtovný systém
32,77 €

 20.01.2017 Jednoduché účtovníctvo + Fakturácia pre WIN /XP/Vista/7/8/10
Vizuálny účtovný systém
26,89 €


Rozpis školení na FEBRUAR 2017:

 

 07.02.2017 Mzdy a personalistika pre WIN /XP/Vista/7/8/10
Vizuálny účtovný systém
30,25 €


 08.02.2017

Podvojné účtovníctvo + Fakturácia pre WIN /XP/Vista/7/8/10
Vizuálny účtovný systém
32,77 €

 10.02.2017

Jednoduché účtovníctvo + Fakturácia pre WIN /XP/Vista/7/8/10

Vizuálny účtovný systém

26,89 €V prípade neoznámenej neúčasti na školení (minimálne tri pracovné dni pred začatím školenia) si vyhradzujeme právo stornovacieho poplatku vo výške 30% z ceny školenia.


 

Prihláška na školenie Bratislava

Opíšte text z obrázku nižšie.
Dodržujte malé a veľké písmená!
2. augusta