image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
MRP-K/S - Klientské stanice Vytlačiť

MRP-K/S patrí medzi účovno-informačné systémy s architektúrou klient/server. Na serverovej stanici vykonáva správu dát databázový server (ktorý je súčásťou dodávky) + serverová aplikačná logika. Z pohľadu užívateľa sa ale vlastná práca odohráva na klientskej stanici. V základnej cene MRP-K/S je zahrnuté aplikačné softvérové vybavenie ako pre serverovú stanicu, tak aj jedna licencia pre klientskú stanicu. V prípade potreby je samozrejme možné nainštalovať a prevádzkovať celý systém iba na jednom počítači.

Pre pripojenie ďalších klientských staníc je potrebné zakúpiť rozširujúce klientské licence. Podľa typu ich delíme na:

  • bežné rozšiřujúce licencie
  • TP rozšiřujúce licencie


Bežné rozširujúce licencie

Vyhovujú väčšine užívateľov. Nie je dôležité, či sa klientské stanice nachádzajú v jednej lokalite (prepojené sieťou LAN), alebo či sú na rôznych miestach prepojené WAN sieťami, priamym pripojením cez internet alebo nepriamym pripojením (ako klientské stanice pripojené cez terminálový server) na internet. Môže ich však využívať len jeden právny subjekt (fyzický či právnický)!


TP rozširujúce licencie

Tieto špeciálne licencie sú určené hlavne pre účtovné firmy, ktoré naviac svojim klientom (iným firmám s iným IČO) umožňujú tzv. TP (terminálový prístup) k účtovným údajom danej firmy prostredníctvom internetu. Užívateľ si môže pre každú TP licenciu vybrať, či TP licenciu použije ako bežnú rozširujúcu licenciu, alebo ako TP licenciu, pomocou ktorej umožní svojim klientom - iným firmám s iným IČO pristupovať k údajom na serveri prostredníctvom terminálových služieb. TP licence nie je možné kombinovať s bežnými licenciami.

Tieto iné firmy môžu v podstate plnohodnotne (podľa pridelených prístupových práv definovaných správcom) využívať prakticky všetky užívateľské funkcie (prehliadanie dát, editáciu dát, zadávanie a mazanie dát a pod.) účtovno-informačného systému MRP-K/S. Tieto iné firmy s iným IČO môžu k dátam na serveri pristupovať len cez terminálové služby (terminal server, zdieľanie vzdialenej plochy) - nesmú však mať nainštalovanú klientskú časť účtovno-informačného systému MRP-K/S.