image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Pripojenie cez internet (siete WAN) Vytlačiť

Priame pripojenie

Priame pripojenie spočíva v pripojení klientských staníc cez virtuálne LAN siete vytvárané cez pevné internetové pripojenie (ADSL a rýchlejšie). Pri priamom pripojení klientskej stanice cez internet je ale nutné počítať s primeraným spomalením práce na tejto stanici, ktoré je úmerné dobe odozvy siete (ping).

Aj keď je Priame pripojenie u našej aplikácie Klient/Server s technológiou DMAL aj rádovo rýchlejšie než u iných aplikácií s bežnými súborovými databázami, nemusí byť vždy ideálne na intenzívnu prácu (najmä na pomalších sieťach). Môže ale slúžiť napr. ako výborná pomoc pre príležitostné spojenie obchodného cestujúceho. V týchto prípadoch je vhodné vyskúšať konkrétne činnosti, ktoré budú cez vzdialené pripojenie prevádzané a vyhodnotiť, či sú odozvy programu prijateľné. Priame pripojenie sa realizuje úplne rovnako ako v lokálnej sieti, tj. zadaním IP adresy serveru. Na strane serveru musí byť samozrejme v firewall-e povolené pripojenie k TCP portu na ktorom beží Firebird (štandardne 3050) z vonkajšej siete. Doporučujeme na úrovni TCP/IP protokolu dáta šifrovať (napr. OpenVPN alebo Zebedee).

 

Nepriame pripojenie

Nepriame pripojenie spočíva v pripojení klientských staníc cez pevné internetové pripojenie pomocou tzv. Terminálového režimu. Na prepojenie dvoch počítačov postačuje obvykle zdieľanie vzdialenej plochy (ktorá je súčasťou vybraných operačných systemov microsoft windows). V prípade pripojenia viacerých počítačov je vhodnejšie potom použíť TERMINAL SERVER. Je nutné podotknúť, že riešenie nepriameho pripojenia klientských staníc síce podstatne urýchli prácu (najmä pri pomalšom internetovém pripojení) ale na druhej strane navýši zriaďovacie náklady na toto pripojenie.

 

 

ks_mapa