image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.


MRP registračná pokladnica - CRLX                              

Certifikovaná elektronická registračná pokladňa

crlx_front

  odrazka1 malé rozmery
  odrazka1 veľa funkcií
  odrazka1 v prepojeni s MRP - softvérom
     komplexné pokladničné riešenie
     dodané od jednej firmy
 
  odrazka1 cena 249,17 eur + DPH

 


MRP-K/S - Účtovný systém 3. generácie                       

 

kss Vlajková loď účtovných programov MRP!
Ucelený účtovno-informačný systém, ktorý posúva hranicu dokonalosti a vytvára tak nové merítko kvality v oblasti účtovných systémov. MRP-K/S v sebe spája na jednej strane mohutný nástroj pracujúci s maximálnou precíznosťou a spoľahlivosťou    (vďaka   použitej technológii Klient/Server) a na druhej strane si udržuje jednoduchosť a ladnosť ovládania, flexibilitu k meniacej sa legislatíve a intuíciu k rastúcim potrebám užívateľov.

odrazka1 Systém umožňuje prácu ako v počítačových sieťach, cez internet, tak aj na samostatnom počítači.
odrazka1 Vďaka dômyselne prevedeným vnútorným analýzam a krížovým kontrolám je obzvlášť vhodný na riešenie daňových optimalizácí
odrazka1 Už v základnej verzii obsahuje všetky agendy:
Jednoduché seo company
york hotels
local seo services
internet marketing services
plaza hotel new york
professional seo services
student loan calculator
interest calculator loan
účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Fakturáciu (s podporou formátov ISDOC, INHOUSE), Sklady (FIFO aj vážený priemer), Majetok, Maloobchod, Reštauráciu, Daň z príjmu, Analýzy, Knihu bankových výpisov a Príkazy k úhrade v prepojení na internetbanking, Daňové optimalizácie, CRM, a ďalšie ...
odrazka1 Celý systém sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, pravidelnými aktualizáciami - hotline poradenstvo zadarmo.
odrazka1 MRP-K/S si môžete zakúpiť len za 398,32 € bez Dph viď. cenník.

 

MRP Vizuálny účtovný systém                                      

vizual001
Vizuálny účtovný systém vychádza z dlhodobých skúseností vývoja Univerzálneho účtovného systému. Užívateľ si kupuje len tie moduly, ktoré potrebuje.
odrazka1 Obsahuje účtovné programy (moduly):
Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Fakturácia, Sklady, Mzdy a personalistika - jeden z nejpredávanejších modulov, Evidencia majetku, Kniha bankových výpisov a Príkazov k úhrade v prepojení na internet banking, Kniha jázd, Výroba a kalkulácie, Maloobchod, Reštaurácia, ...

odrazka1 Jednoduchá obsluha, auditorské osvedčenie, pravidelné aktualizácie a hotline poradenstvo zadarmo...

 

MRP - Kamerový systém                                             

 

video_box2 odrazka1 Monitorovacie a strážiacie kamerové systémy - neoddelitelná súčasť moderných EZS s dialkovým prenosom obrazu cez internet, počítačové siete a telefónne linky.

odrazka1 V prípade narušenia objektu môže zasielať fotky narušiteľa cez e-mail alebo priamo na Váš mobilný telefón.

odrazka1 Nová verzia 5.x prináša podstatne vyššie rozlíšenie a rýchlejšie zobrazovanie a ukladanie snímkov.